Advies voor maatregelen


- Alle afmetingen worden in mm aangegeven.

- De tekeningen zijn altijd van buiten af bezien. De indeling van links resp. rechts is daarom zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

- De maatregelen moeten verplicht na het leggen van het betegelen getroffen zijn.

- De inspringmaat beschrijft de afstand waarmee een doucheafscheiding voor een betere afdichting van de kuiprand naar achter wordt geplaatst of aangesloten.

- Bij de montage op een douchebak wordt bij de productie automatisch rekening gehouden met de inspringmaat - afhankelijk van de serie tussen 7 en 25 mm.

- Bij gelijkvloerse inbouw wordt de doucheafscheiding zonder douchebak direct op de tegelvloer gemonteerd. Bij standaard bestellingen moet erop worden gelet dat de daadwerkelijke afmeting van de doucheafscheiding vanwege de boven beschreven inspringmaat kleiner is dan de bestelde maat. Zo heeft bevoorbeeld een Swing-Line draaideur met zijwand met de bestelafmetingen 900 x 900 mm een daadwerkelijke afmeting van 870 x 870 mm (van tegelmuur tot midden glas). Bij standaardbestellingen moet daarom rekening worden gehouden met tabellen van de tegelafmetingen bij de technische informatie bij elke serie.
In nis In nis
1 De breedte op verschillende niveau's meten.
2 Controleert U of de muren in het Lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Het niveau van de opvangbak (of van de vloerniveai) controleren en het gebrek aangeven.
In hoek In hoek
1 De breedte van de muren aan de buitenkant douchebak opmeten.
2 Controleert U of de muren in het lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Controleer de douchebak of douchevloer of deze waterpas staat.
Een U opstelling Een U opstelling
1 De breedte van de muren aan de buitenkant douchebak opmeten.
2 Controleert U of de muren in het lood staan en geef de afwijkingen nauwkeurig aan.
3 Controleer de douchebak of douchevloer of deze waterpas staat.