preloading
Bepalingen inzake de gegevensbescherming van Sanswiss AG voor het gebruik van het Sandswiss Portaal
Het doet ons genoegen u op onze website welkom te heten. Op de toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met alle teksten, afbeeldingen en overige op deze website vermelde inhoud zijn eigendom van Sanswiss AG.

Alle inhoud op deze website, die als handels- of dienstmerk of als logo wordt gekenmerkt, is een ingeschreven en/of niet geregistreerd merk van Sanswiss AG.

Het downloaden en afdrukken van informatie van deze website is uitsluitend toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Sanswiss AG behoudt alle eigendomsrechten. De vermenigvuldiging, overdracht, wijziging, het toevoegen als link of gebruik van de website voor handelsdoeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanswiss AG.
Misbruik van in deze website vervatte handelsmerken of andere inhoud is ten strengste verboden. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Sanswiss AG haar intellectuele-eigendomsrechten consequent en tot volledige uitputting van de beschikbare rechtsmiddelen beschermt.

Met de toegang tot en het gebruik van deze website worden u geen licentie- of eigendomsrechten van Sanswiss AG of derden toegekend.